Styrelsekompetens

Som rådgivare till bolag får man inte sällan ta del av vad som händer i styrelserummen.  Oavsett om bolaget behöver lösa ett problem eller om det planeras för expansion eller kanske omstrukturering av något slag är det givande att kunna bistå med juridisk kunskap och perspektiv från andra branscher. Jag har fullgjort certifierad styrelseutbildning och en utbildning särskilt fokuserad på ekonomi för styrelseledamöter. Jag finns också på 100-listan.

Läs mer om 100-listan här:  http://ostsvenskahandelskammaren.se/100-listan/