Om mig

Jag heter Marielle Eriksson Nygren och är advokat. Jag har varit yrkesverksam jurist i över tio år. Under de första åren arbetade jag inom rättsväsendet, bland annat som åklagare och domare. Under de senaste åren har jag arbetat på en advokatbyrå där jag främst ägnat mig åt affärsjuridik och tvistlösning, både för företag och privatpersoner.

Min bakgrund har gett mig ett brett spektrum av erfarenheter och jag uppskattar att jag i mitt arbete ibland genom affärsjuridisk rådgivning får bidra till bättre affärer för företag, och ibland får biträda en person som misstänks eller har utsatts för brott - och allt däremellan. Därmed inte sagt att jag behärskar alla rättsområden. Jag vill att min rådgivning ska vara kvalitativ och de uppdrag jag åtar mig är sådana där jag tror att min erfarenhet kan gagna dig. Inleder vi ett samarbete kommer min dialog med dig alltid att vara rak och ärlig för att du ska kunna göra välgrundade beslut om ditt ärende.