Utsatt för brott

Om du utsatts för brott finns ofta möjlighet att få hjälp av ett målsägandebiträde, dvs. en advokat eller biträdande jurist, som har till uppgift att stödja dig under utredningen av brottet och vid rättegång. De allra flesta tycker att det är tryggt att ha någon vid sin sida som kan berätta om hur den rättsliga processen går till, från anmälan till dom, och i ett tidigt skede kan förklara vad som förväntas av dig och vilka möjligheter du som brottsutsatt har att påverka utredningen. 

Målsägandebiträdet hjälper dig att lyfta fram relevanta uppgifter i förhör, kan hjälpa dig att begära skadestånd och dessutom  påpeka brister i försvaret och om det behövs åberopa egen bevisning för att få gärningsmannen fälld för brottet. Kostnaderna för ett målsägandebiträde betalas av staten. Du kan i samband med att du anmäler brott eller under polisförhör  ange att du önskar ett målsägandebiträde. Du har rätt att lämna namn på den advokat som du önskar ska utses att hjälpa dig.