Misstänkt för brott

Som misstänkt för brott har du rättigheter som ska respekteras under utredningen av brottet. Du har till exempel alltid rätt att anlita en privat försvarare och om du anhållits eller misstänks för ett allvarligare brott har du rätt att få en offentlig försvarare förordnad av staten. Du kan få en offentlig försvarare även om brottet är mindre allvarligt om det finns skäl för det. Har du rätt till en offentlig försvarare har du rätt att lämna önskemål om vem som ska utses att hjälpa dig.

Försvararens uppgift är att tillvarata din rätt och se till att allt går rätt till under förundersökningen och rättegången samt samla och åberopa de bevis som är till fördel för dig. Försvararen har lojalitetsplikt mot dig och sätter alltid dina intressen i första rummet.

Du har under förundersökningen rätt att ta del av uppgifter om vad som framkommit under utredningen av brottet. Bara om åklagaren kan motivera varför ett röjande av en viss uppgift skulle påverka utredningen negativt kan uppgiften undanhållas från dig. 

Som misstänkt för brott har du rätt att inte yttra dig över misstanken mot dig.

En försvarare ser till att du behandlas korrekt under förundersökningen, att du får den information du har rätt till och hjälper dig att ta fram bevisning som talar för din sak. Begär därför alltid att få en offentlig försvarare så snart du informerats om att du är misstänkt för brott.